ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR1 ) Askerlik İşlemleri
 
 * Türkiye' ye izinli geleceklerden öğrenim durumlarını belgelendirenlerin askerlik tecil, pasaport uzatma gibi işlemleri ilgili müşavirlik /ateşelik/konsolosluklarca yürütülür.
 * Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, askeri mahkemece koşuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi halinde, bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi ( Akseptans ) ile sevk tehir tekliflerinin yapılabilmesi için:
 - Yurt dışında eğitim müşavirliğine / eğitim ateşeliğine / konsolosluğa,
 - Yurt içinde MEB Yüksekögretim Genel Müdürlğüne Başvurmaları gerekir.
 * Askerlik ertlemelerinde;
 - Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir ( ilgili yönetmelik, Md. 14 ).
 - Hazırlık veya telafi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli gorülen izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerine dahil değildir ( İlgili yönetmelik, Askeralma Yönergesi, Md: 15 ).
 - Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.
 - Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir ( İlgili yönetmelik, Md: 16 )
 - Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir ( İlgili yönetmelik, Md: 16 )
 - Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azami öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, 2 yıl veya 4 dönemi geçmez ( Asker alma yönergesi ).


2) Kimlerin İlişiği Kesilir
 
 - Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisans üstü öğrenim görenlerin 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda,
 - Öğrenimini tamamlayanların,
 - İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
 - Öğrenimi bırakanların,
 - Öğrenime devam etmeyenlerin,
 - Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıgı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,
 - Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
 - Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
 - Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ateşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
 - Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların ( Askeralam yönergesi, ilgili yönetmelik )


3) Kimlerin Ögrenciliği Tanınmaz
 
 * Ögrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,
 * Açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,
 * Askerlikleri ertelenemediğinden,askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri ögrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir ögrenim görmek isteyenlerin ( Askeralma yönergesi )


4) Başvurudan Önce Bilgi Edinme
 
 * Yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenler, okullara başvurmadan önce;
 - Öğrenim yapacakları ülkenin eğitim sistemini, lisans ve lisans üstü öğrenime kayit-kabul ve vize şartalarını ilgili ülkenin büyükelçiligi veya konsolosluklarından,
 - Öğrenim görecekleri kurumun vereceği diploma ve derecesinin denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığını Yüksekögretim Kurulu Başkanlığından öğrenebilirler.


5) Denklik
 
 * Yurt dışından alınan yüksek ögretim diplomalarının denkligi YÖK tarafından yapılmaktadır ( 2547 sayılı kanun ).
 * Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel ögrenciliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanınması, onların yurt dışında aldıkları diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez.


6) Öğrencilerin Yükümlülükleri
 
 * Özel öğrenciliği tanınanların;
 - Tanıma tarihinden itibaren 45 gün içinde öğrenim yerlerine gitmeleri,
 - En geç 6 ay içinde müşavirlik / ataşelik / konsolosluklara basvurarak dosya açtırmaları,
 - Her öğrenim yılı sonunda öğrenim durumları hakkında müşavirlik / ataşelik / konsolosluklara bilgi vermeleri
 - Mezun olduklarını veya öğrenimlerinin sona erdiğini müşavirlik / ataşelik / konsolosluklara bilgi vermeleri gerekir.


7) Belgelerin Onayı
 
 * Belgeler;
 - Yurt dışında müşavirlikler / ataşelikler / konsolosluklarca,
 - Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmi makamlarca onaylanabilirler.